bezręki


bezręki
bezręki {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ib, bezrękięcy {{/stl_8}}{{stl_7}}'taki, który nie ma jednej albo obu rąk': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bezręki inwalida. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezręki — bezrękięcy «nie mający ręki albo obu rąk» Bezręki kaleka …   Słownik języka polskiego

  • bez- — 1. «przedrostek wyrazów pochodnych utworzonych od połączeń przyimka bez z rzeczownikiem w dopełniaczu» a) «tworzy przymiotniki z sufiksami owy, ny, y (po k, g: i) np. bezcelowy (od bez + celu), bezgotówkowy, bezksiężycowy; bezbłędny, beznadziejny …   Słownik języka polskiego